Brandblusmiddelen

Wij zijn een NCP (Nationaal Centrum voor Preventie) gecertificeerd onderhoudsbedrijf en zijn beide REOB gediplomeerde en opgeleide monteurs. Wij verzorgen controle en onderhoud aan kleine blusmiddelen te weten brandblusapparaten en brandslanghaspels. In het Bouwbesluit is de zorgplicht opgenomen voor eigenaren van brandblusmiddelen. Dit houdt in dat eigenaren van brandblusmiddelen de verplichting hebben dat de brandblusmiddelen in goede en werkende staat verkeren. Dit vraagt om onderhoud volgens de Nederlandse NEN normen te weten; NEN 2559, brandblusapparaten en NEN-EN 671-3, brandslanghaspels. Jaarlijks onderhoud door een REOB erkend onderhoudsbedrijf is dan ook een vereiste conform beide NEN normeringen.

Naast controle en onderhoud leveren wij ook nieuwe brandblusmiddelen, blusdekens en rookmelders. Daarnaast kunnen wij u ondersteunen met advisering tot het verkrijgen van een compleet brandveiligheidpakket voor uw woning, bedrijf of anderszins.

Van de Water Brandbeveiliging Brandblusmiddelen Van de Water Brandbeveiliging Bus bij E van Wijk Van de Water Brandbeveiliging Bus bij E van Wijk Van de Water Brandbeveiliging Bus bij E van Wijk